Dalekovidnost - hipermetropija

Zbog skraćenja očne jabučice ili neke druge anomalije oka, u akomodacijskom miru, od paralelnog snopa, oko stvara sliku iza mrežnice. To znači da će tek akomodacijom jasno vidjeti udaljene predmete.

Da bi, bez akomodacije, slika nastala na mrežnici oko mora primati već konvergentne zrake, što znači da je daleka točka iza oka. Ona je virtualna. Što je oko dalekovidnije to je DT bliže oku. Udaljenost blize točke veća je nego kod normalnog oka.

Ta se pogreška može korigirati tako da korekcijska leća od predmeta u beskonačnosti napravi realnu sliku u DT oka, a ta slika je virtualni predmet za optički sistem oka. Ono će onda, u akomodacijskom miru, napraviti realnu sliku na mrežnici.