Akomodacija oka

Sposobnost očne leće da mijenja svoju jakost kako bi od blizih predmeta nastala jasna slika na mrežnici.

U akomodacijskom miru, kad je predmet u dalekoj točki, cilijarni mišići su opušteni pa je leća skoro ravna, što znači da joj se povećao radijus zakrivljenosti, a s time i žarišna daljina. Leća tada ima najmanju jakost, j = 59 dpt.

Kad se predmet približava oku, cilijarni mišići se napinju, pa popušta vanjska sila na leću i ona se zbog vlastite elasičnosti ispupči. Tada joj se smanji radijus zakrivljenosti, a s time i žarišna daljina, što znači da joj je jakost porasla.

Oko je u akomodacijskom maksimumu onda kad se predmet nalazi u blizoj točki i tad je jakost leće najveća, j = 71 dpt.

Na daljini jasnog vida oko akomodira bez napora i tada je jakost leće približno 64 dpt.