TOTALNA REFLEKSIJA

Kada svjetlost prolazi iz optički gušćeg u optički rjeđe sredstvo kut loma veći je od kuta upada.

Postoji kut, koji zovemo granični kut, za koji je kut loma 900, što znači da lomljena zraka ide točno granicom sredstva.

Za kuteve veće od graničnog kuta svjetlost se reflektira u isto sredstvo i tu pojavu zovemo totalna refleksija.

Koristi se u svjetlovodima koji u medicini služe za osvjetljavanje pri promatranju unutrašnjih organa.