Feromagnetizam

Neke tvari (prijelazni metali - željezo, nikal, kobalt i određene legure) se trajno magnetiziraju u vanjskom magnetskom polju. Takva pojava se zove feromagnetizam.

Eksperimenti pokazuju da u kristalima feromagnetika postoje područja (domene) u kojima su spinski magnetski momenti atoma već unaprijed orijentirani. Svaka domena je izvor jakog magnetskog polja. Prije prve magnetizacije spinovi različitih domena su orijentirani u različitim smjerovima.

Uključivanje vanjskog magnetskog polja uzrokuje orjentaciju domena, svi spinovi se jednako usmjeravaju te govorimo o trajnoj magnetizaciji. Posljedica orijentacije domena je pojava induciranog magnetskog polja koje je za nekoliko redova veličine veće no u paramagnetika.

Feromagnetičnost tvari jako ovisi o temperaturi. Na visokim temperaturama dolazi do faznog prijelaza, narušava se struktura domena i tvar postaje paramagnetična.

Feromagnetici se koriste gdje god su potrebni jaki magneti. Tako se npr. posebni elektromagneti s feromagnetskom jezgrom koriste u oftalmologiji i pomoću njih se mogu izvaditi sitnija strana tijela iz oka i iz dubine do 2,5 cm.

Dalje