Valna priroda čestica

L. de Broglie 1924.g. je postavio smjelu hipotezu prema kojoj svaka čestica koja se giba osim čestičnih posjeduje i valna svojstva. Kasnije je ova prepostavka potvrđena i eksperimentalno.

De Broglieva valna duljina određena je izrazom:

Val i čestica su dva načina pojavnosti materije.

Dualnost čestica-val je osnovna osobina u svijetu atoma.